Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

INILAH AKIBATNYA BILA SU4MI SUKA HIS4P P4YUD4R4 IST3RI!!BANTU SEBARKAN

P3rs3tubuh4n Antara seorang lelaki dan p3r3mpu4n menjadi halal melalui pernikahan yang sah. Nikah yang sah menjadi portfolio untuk mengadakan p3rs3tubuh4n. Islam menghalalkannya dengan Nikah dan mengharamkannya bagi mereka yang tidak bernikah.


Melalui perkahwinan tertunailah segala keinginan seorang lelaki dan keinginan seorang wanita. Fitrah semulajadi manusia telah dilengkapkan dengan keinginan ini. Mereka yang hidup dengan menahan dan

mengorbankan keinginan fitrah n4fsuny4 berhadapan dengan pelbagai masalah di antaranya; psikologi yang terganggu, ketidakstabilan emosi, seterusnya membawa masalah dalam kehidupan seharian.

Dalam hal ini, Islam memberi ruang untuk seseorang itu menikmati keinginan n4fsuny4 dengan izin syarak. Namun sebagai hamba yang diciptakan untuk mematuhi perintah Allah maka cara dan etika dalam mengadakan hubung4n su4mi ist3ri perlu dijaga.

Post a Comment for "INILAH AKIBATNYA BILA SU4MI SUKA HIS4P P4YUD4R4 IST3RI!!BANTU SEBARKAN "