Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SELURUH UMAT MUSLIM BACA INI...!!! Mari Lihat Azab Allah Dari Dekat, Semoga Yang Menyabarkan Terhindar Dari Azab Allah...Amin

Beberapa manusia sudah menyepelekan agama
Kian lebih menyepelekan, merekapun mengolok-olok serta menghina agama Allah. Serta mereka tak sadar kalau adzab Allah senantiasa mengintai mereka akibat perbuatan mereka itu.
 Hasil gambar untuk SELURUH UMAT MUSLIM BACA INI...!!! Mari Lihat Azab Allah Dari Dekat, Semoga Yang Menyabarkan Terhindar Dari Azab Allah...Amin
Kalau mereka bisa lihat adzab Allah dengan cara segera, maka sekali-kali mereka akan tidak berani untuk melalaikan, mengolok-olok serta mengejek agama Allah. Kita, tak perlu geram maupun benci pada mereka, malah jika kita mempunyai pengetahuan yang meyakini, kita bakal merasa kasihan yang mendalam pada mereka, lantaran tidak mungkin mereka bakal terlepas dari adzab akibat tindakannya sendiri. Serta sebenarnya adzab itu akan mereka tanggung didunia ini dapat.
الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
Allah bakal mengadzab mereka dengan adzab yang pedih didunia serta di akhirat. serta mereka sekali-kali tak punya pelindung serta tak (juga) penolong di muka bumi. (Q. S 9 : 74)
Kita bisa menyelidiki sendiri dalam kehidupan sehar-hari kita sendiri atau beberapa orang di sekitar kita. Bila pemikiran kita jeli, kita bisa temukan serta lihat kalau tiap-tiap pelanggaran itu ada akibat segera yang perlu diterima didunia. Berikut yang saya maksud lihat Adzab Allah dari dekat, supaya kita bertakwa kepada-Nya.
Tidaklah Allah memerintahkan suatu hal pada manusia, tetapi untuk kebaikan diri manusia tersebut. Setiap pelanggaran pada perintah Allah ada akibat berat yang perlu dijamin

Post a Comment for "SELURUH UMAT MUSLIM BACA INI...!!! Mari Lihat Azab Allah Dari Dekat, Semoga Yang Menyabarkan Terhindar Dari Azab Allah...Amin"