Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SUAMI ISTRI HARUS TAHU ...!!! INILAH 20 YANG DILARANG RASULULLAH SAAT B3RHUBUNG4N BADAN DENGAN ISTRI MU.... TERNYATA BANYAK YG TIDAK TAHU TENTANG INI...

B3rhub*ngan suami istri wajib diakukan penuh akhlak dan ada sekian waktu yang dibolehkan dan ada saat – saat yang dilarang untuk perbuat jalinan suami istri. Faktor sejenis ini sebab dalam Islam h*bung4n suami istri yaitu meperbuat beribadah dan berkualitas pahala. 

20 yang Dilarang Rasulullah B3rh*bungan Tubuh Dengan Isteri ialah : 
1. “Wahai Ali..! 
jangan hingga engkau berjima’ dengan isterimu pada awal (hari pertama) bln., pada pertengahannya (satu hari) dan pada akhir (dua hari) di hujung bln.. Sehingga sebetulnya penyakit gila, hilang ingatan babi dan sopak mudah tentangnya dan anaknya. ” 
2. “Wahai Ali..! 
jangan sempat berjima’ dengan isterimu selepas zuhor, sebetulnya apabila Allah s. w. t. mengurniakan pada kamu berdua anak kerana jima’ saat itu, sehingga ia bakal bermata juling dan syaitan sekian sukai pada manusia yang bermata juling. ” 
3. “Wahai Ali..! 
jangan hingga terlibat pembicaraan semasa jima’, sesungguhnya apabila Allah s. w. t. mengurniakan pada kamu berdua anak dengan jima’ yang sekian, sehingga anak itu tidak selamat dari pada bisu. ” 
4. “Wahai Ali..! 
jangan hingga berjima’ dengan perempuanmu dengan syahwat pada wanita lain, sehingga sebetulnya yang demikian itu apabila Allah s. w. t. mengurniakan padamu berdua anak, anak itu bakal sehingga pondan yang berupa tidak suka dan hina. ” 


5. “Wahai Ali..! 
apabila kamu berjunub ditempat tidur, janganlah membaca Al-Quran, sehingga sesungguhnya saya bingung bakal turun pada kamu berdua api (bala) dari langit yang membakar kamu berdua. ” 

6. “Wahai Ali..! 
jangan sempat berjima’ dengan isterimu terkecuali ada kepadamu satu tuala dan pada isterimu satu tuala. ” 
7. “Wahai Ali..! 
jangan hingga kamu berdua menyapu dengan menggunakan satu tuala, nantinya bakal jatuh syahwat keatas syahwat (salah seorang bakal kuat syahwatnya dari pada yang lagi satu), sehingga sebetulnya yang sekian itu bakal menyebabkan permusuhan lalu mengangkat kamu berdua pada berpecah dan talak. ” 
8. “Wahai Ali..! 
jangan sempat berjima’ dengan isterimu saat malam ‘Aidil Fitri (Raya Puasa), sehingga sesungguhnya apabila Allah s. w. t. mengurniakan pada kamu berdua anak anak itu seseorang yang cacat dan tidak bisakan anak baginya terkecuali telah tua. ” 
9. “Wahai Ali..! 
jangan sempat kamu berjima’ dengan isterimu saat malam ‘Aidil Adha, sehingga sebetulnya apabila kamu berdua berjima’ saat malam itu, bila Allah s. w. t. mengurniakan pada kamu berdua anak saya bingung ia bakal sehingga seorang yang berjari enam alias empat. ” 
10. “Wahai Ali..! 
jangan hingga kamu berjima’ dengan isterimu dibawah sinar matahari (melewati langkah selekasnya – direct) dan diserang warna (cahayanya), terkecuali kamu pakai tutupan (bumbung), apabila tidak sehingga sesungguhnya apabila Allah mengurniakan pada kamu berdua anak, nantinya anak itu bakal sehingga seorang sentiasa nasib dalam memohon-minta dan faqir hingga mati. ” 
11. “Wahai Ali..!
jangan hingga kamu berjima’ dengan isterimu dibawah pohon kayu yang berbuah, sehingga sebetulnya apabila Allah s. w. t. mengurniakan kamu berdua anak, kelak anak itu bakal sehingga seorang tukang gojo, tukang sebat alias seorang ketua yang bengis, ” 
12. “Wahai Ali..! 
jangan sempat kamu berjima’ dengan isterimu saat pada azan dan iqomah, apabila berjima’ saat sekian, sebetulnya bila Allah mengurniakan anak pada kamu berdua, nantinya ia sehingga seorang yang menumpahkan d4r4h. ” 
13. “Wahai Ali..! 
jangan sempat kamu berjima’ dengan isterimu semasa ia h4m!l kecuali kamu berdua berwudhu’, apabila tidak sehingga sebetulnya bila Allah s. w. t. mengurniakan kamu berdua anak, nantinya ia bakal sehingga seorang yang buta hati dan bakhil tangan. ” 
14. “Wahai Ali..! 
jangan sempat kamu berjima’ dengan isterimu pada pertengahan (Nisfu) Sya’ban, sehingga sebetulnya yang sekian itu apabila Allah s. w. t. mengurniakan kamu berdua anak, nantinya anak itu bakal memiliki tanda yang kurang baik pada muka dan rambutnya. ” 
15. “Wahai Ali..! 
jangan sempat kamu berjima’ dengan isterimu pada akhir bln. (yaitu tinggal dua hari) sehingga sebetulnya yang demikian itu apabila Allah s. w. t. mengurniakan pada kamu berdua anak nantinya anak itu sehingga seorang yang sentiasa butuh memohon-minta. “ 
16. “Wahai Ali..! 
jangan sempat kamu berjima’ dengan isterimu dengan syahwat pada saudara perempuannya! (ipar anda) kerana yang sekian itu sebetulnya apabila Allah s. w. t. mengurniakan pada kamu berdua anak, nantinya anak itu bakal sehingga penolong dan pesuruh pada orang yang zalim dan pada tangannya buat kebinasaan pada manusia. ” 
 
 
17. “Wahai Ali..! 
jangan hingga kamu berjima’ dengan isterimu diatas loteng sehingga sebetulnya yang sekian itu apabila Allah s. w. t. mengurniakan anak pada kamu berdua nantinya anak itu sehingga seorang munafiq, pelampau yang lewat batas. ” 
 
18. “Wahai Ali..! 
jangan hingga kamu berjima’ dengan isterimu saat malam kamu bakal keluar musafir kerana yang sekian itu sesungguhnya apabila Allah s. w. t. mengurniakan pada kamu berdua anak, ia bakal membelanjakan harta pada yg tidak Haq, ” dan Rasulullah s. a. w. membaca ayat Al-Quran : “Innal Mubazziriina kaanu – ikhwan Nas – Syayathin. ” 
19. “Wahai Ali..! 
jangan hingga kamu berjima’ dengan isterimu apabila kamu keluar bermusafir dalam tempoh tiga hari tiga malam, sehingga yang sekian itu sebetulnya apabila Allah s. w. t. mengurniakan pada kamu berdua anak, kelak ia sehingga seorang pesuruh pada semasing orang yang zalim. ” 

20. “Wahai Ali..! 
jang4n sampai kali4n berjima’ bersama isterimu di awal malam, sehingga sebenarny4 jika diberikan anak terhadap kalian berdua, diriny4 sehingga seorang peg4wai sihir, sungl4p, serta kehendaki dunia dari kepada akhirat. ”

Post a Comment for " SUAMI ISTRI HARUS TAHU ...!!! INILAH 20 YANG DILARANG RASULULLAH SAAT B3RHUBUNG4N BADAN DENGAN ISTRI MU.... TERNYATA BANYAK YG TIDAK TAHU TENTANG INI... "